« ALKUUN

Rekisteröitymällä oheislukemiston käyttäjäksi sitoudut noudattamaan oheislukemiston ohjeita ja laina-aikoja:

 

Sujuvan käytön kannalta on tärkeää, että kaikki oheislukemistoa käyttävät noudattavat annettuja ohjeita ja laina-aikoja. Oheislukemiston lukuvuosi on jaettu viiteen lainausjaksoon. Jakson pituus on yleensä 7 - 9 viikkoa, vaihdellen mm. koulujen lomien vuoksi.

Kukin opettaja hoitaa omien luokkiensa varaukset henkilökohtaisesti ja on myös vastuussa varaamistaan/lainaamistaan sarjoista. Mikäli samassa koulussa useampi opettaja käyttää oheislukemistoa, jokainen tekee omat varauksensa - näin vältytään turhilta sekaannuksilta.

Saman sarjan voi varata enintään kahdeksi peräkkäiseksi jaksoksi tai kahdeksi eri jaksoksi lukuvuoden aikana. Tämä koskee myös teoksia, joista on olemassa useampi sarja.

Jokaiselle oheislukemistosta lainaavalle opettajalle on tehty/tehdään kirjastokorttia vastaava tunnus, jolle oheislukemistokirjat lainataan normaalin kirjastokäytännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisista myöhässä olevista kirjoista tulee karhukirje koululle ko. opettajan nimellä. Myös kirjojen vahingoittumisesta ja katoamisesta peritään normaali korvausmaksu koululta. Koulun tehtäväksi jää korvausmaksun periminen oppilaalta/oppilaan huoltajalta.

Kirjasarjat on palautettava täysimääräisinä ennen laina-ajan päättymistä. Uusia sarjoja ei anneta lainaan ennen kuin kaikki edelliset on palautettu. Tällä halutaan varmistaa, että sarjat voidaan tarjota täysimääräisinä myös seuraaville lainaajille. Oheislukemistolainoja ei voi uusia.